Wikileaks är inte ett dugg intresserade av användarnas bästa

Wikileaks är inte ett dugg intresserade av användarnas bästa

Först gick Julian Assange ut och berättade att han var “the Good Guy” och att Wikileaks skulle dela med sig av informationen de satt på rörande CIAs avlyssning. Nu avslöjas att Wilkileaks skickat över en kravlista till de aktuella företagen.

Wikileaks skulle inte vara Wikileaks om inte Julian Assange först skulle försöka att krama max ur alla möjligheter till publicitet, dra ut på affären och naturligtvis också tro att han kan ställa krav på företagen.

Kravlista

Motherboard avslöjar nu att Wikileaks inte alls kommer att dela med sig av någon information, inte med mindre än att företagen förbinder sig att uppfylla en kravlista som Wikileaks har satt samman.

WikiLeaks included a document in the email, requesting the companies to sign off on a series of conditions before being able to receive the actual technical details to deploy patches, according to sources. It’s unclear what the conditions are, but a source mentioned a 90-day disclosure deadline, which would compel companies to commit to issuing a patch within three months.

Wikileaks bryr sig inte ett vitten om oss användare. De har inget primärt intresse av att se till att buggarna täpps till utan de ser först och främst till Julian Assange och Wikileaks bästa. Medelst utpressning så tänker de tvinga företagen att skriva under deras kravlista innan företagen får ta del av någon information.

Ryska läckor

Nu är saken mer komplicerad än så. Det handlar om hemligstämplad information som mycket väl kan ha läckts till Wikileaks av den ryska underättelsetjänsten. Även om Microsoft, Apple och Google vill kunna ta del av informationen så är det inte alls säkert att de kan göra det med mindre än att de hamnar i en komplicerad juridisk tvist med det amerikanska Justitiedepartementet.

Det är inte heller uteslutet att företagen redan har hela eller delar av informationen. Den stora samlingen information uppges ha flutit runt i underättelsekretsar ett tag innan den lämnades över till Wikileaks. Det är i så fall ett delikat juridisk dilemma att försöka reda ut huvudsida det är eller inte är lagligt att ta del av informationen – detta oavsett om den lämnas över till företaget av en anonym källa eller via Wikileaks.

Wikileaks agerande är hur som helst helt förkastligt. Det är inte Wikileaks sak att ställa krav på hur och när enskilda företag ska åtgärda sina buggar lika lite som att det är Wikileaks sak att tala om för Microsoft, Apple eller Google hur de ska bedriva sin verksamhet.