Så fångar du Unknown i Pokémon GO

Så fångar du Unknown i Pokémon GO

Sedan heter Unknown och ser ut som ett anonymt öga – en av de nya Pokémons i Pokémon GO. Den är en av tjugosex ovanliga och svårfångade Pokémons i generation 2 men den är inte omöjligt att hitta och fånga.

Uknown har flera olika utseenden, den på bilden här intill är bara ett av flera utseenden där den kan anta formen av bokstäver a till z.

Då Unknown är en så ovanlig Pokémon så finns inget brett och tillförlitligt underlag för var och hur den dyker upp. Av den information som finns tillgänglig så ser det ut som att Unknown dyker upp helt slumpmässigt och inte i närheten av vatten eller några andra landmärken.

Beskrivs

Så här beskrivs denna Pokémon i Bulbipedia.

Unown is a Psychic-type Pokémon introduced in Generation II. While it is not known to evolve into or from any other Pokémon, as of Generation III, Unown has 28 derivative shapes, chronicled in the Unown Mode in Generation II and the Unown Report in HeartGold and SoulSilver. There are 26 Latin alphabet characters, plus ? (question mark) and ! (exclamation mark) introduced in Generation III. In Generation II, its shape is determined by its individual values; in Generation III, it is determined by its personality value; from Generation IV onward, it is determined by a separate form identifier.

Platser

Efter att ha plöjt igenom forum och andra ställen det finns lite information om Unknown så ser det inte heller ut som att den här Pokémon nestar eller finns i lite större samlingar på kända platser. Slutsatsen, utifrån det som finns att läsa sig till är att Unknown dyker upp nära Pokéstops och sedan slumpmässigt ute i det vilda. Ska du fånga den så finns det ingen annan strategi än att gå och gå i massor om du ska lyckas att hitta den. Sedan har du minst tjugofem till som i stort sett är lika ovanliga.

Missa inte Mackens fråga!
Share This