Dags att börjar att planera inför generation 3 och 4

Dags att börjar att planera inför generation 3 och 4

Trots att det inte är länge sedan generation 2 lanserades så bör du att börja fundera för och planera för generation 3, skriver Pokemongohub i en artikel och även om uppmaningen känns långsökt så finns det poänger i texten.

Ju fler Pokémons som släpps desto svåra kommer det att bli att fånga dem, även de som tidigare kan ha varit rätt vanliga. Det handlar om enkel matematik och om algoritmer.

Ponera att 1 procent av alla de Pokémons du ser och kan fånga är en Pidgey. Ju flera Pokémons som finns desto mer ovanlig kommer Pidgey att bli. För varje ny generation så minskar chansen att fånga en Pidgey

493

I generation 3 kommer inte många från grunden nya Pokémons men nya utvecklingssteg vilket gör att det sammanlagda antalet stiger till 386 Pokémons.

Uträkningar visar att när generation 3 och generation 4 har lanserats så kommer det att finns runt 493 olika Pokémons att jaga och försöka att fånga.

Det är nära en fördubbling jämfört med antalet då vi bara jagade den första generationen av Pokémons.

När?

Så då är frågan när vi tror, eller kan förväntas oss att generation 3 och generation 4 kommer att lanseras?

Svaret är det uppenbara att det vet bara Niantic men vi kanske förvänta oss en ny generation per år vilket pekar mot våren 2018. Nu ska en massa brasklappar kastas in och den viktigaste är att om Niantic tydligt märker att spelandet går ned och om intäkterna minskar så kommer fler events och fler lanseringar tätare, sannolikt.

Oavsett vilket så kan det vara en god strategi att börja att bunkra och lagra godis. Även rätt vanliga Pokémons kommer att bli svårare att hitta i framtiden.