Bättre batterier kommer

Bättre batterier kommer

Vid 94-års ålder så jobbar skaparen av Litium-jon batteriet, John Goodendough, fortfarande och nu lanserar han och hans team en ny typ av batterier som ger tre gånger mer ström än dagens batterier.

Det är en vidareutveckling av Litium-jon batteriet som ska ha större kapacitet, kunna laddas snabbare och ha längre livstid.

This team was led by 94-year-old John Goodenough, a Professor in the Cockrell School of Engineering at The University of Texas at Austin and the co-inventor of the well-known lithium-ion battery. In his latest breakthrough, Professor Goodenough, senior research fellow Dr. Maria Helena Braga, and their two colleagues have created a low-cost all-solid-state battery that:
is noncombustible
has a long cycle life (i.e. battery life)
is at least three times more energy dense than today’s lithium ion batteries
can be both charged and discharged quickly

Scientific American

Elektrolyter

Enkelt uttryckt så byts elekotrolyterna i batterierna ut mot glas. I dagens batterier används olika former av flytande elektrolyter men alltså inte i den nya typen. Den nya typen av batterier ska också vara säkrare och de ska inte kunna fatta eld eller explodera.