iPhone case that is also an Android phone raises $100,000 on Kickstarter | Technology | The Guardian

iPhone case that is also an Android phone raises $100,000 on Kickstarter | Technology | The Guardian

iPhone case that is also an Android phone raises $100,000 on Kickstarter | Technology | The Guardian

 

Can’t decide between an iPhone or Android for your next device? Want to get both at the same time but don’t want the logistical hassle of duct-taping them together in a way that leaves the camera usable? There may be a Kickstarter for you.

The Eye is a $189 case for your iPhone which has raised over $100,000 on the crowdfunding site with a huge checklist of features: “a 5 inch display, battery power, up to 256GB storage, SIM slots, an IR blaster & wireless charging!” But, look, there’s a simpler way to sum it up. It’s an iPhone case that is an Android phone.

Källa: iPhone case that is also an Android phone raises $100,000 on Kickstarter | Technology | The Guardian

I deleted my social media apps because they were turning me into an idiot | Technology | The Guardian

I deleted my social media apps because they were turning me into an idiot | Technology | The Guardian

I deleted my social media apps because they were turning me into an idiot | Technology | The Guardian

In January I deleted all the social media apps from my phone because they were turning me into an idiot. For months I’d been avoiding engaging with anything challenging or anxiety inducing. Worried about where I’d be living next year? Dive into Instagram. Tax bill prickling at the back of my mind? Open Facebook. That grief I thought I’d processed piercing at me again? Disappear into the realm of likes and follows and push the feelings away. Distract. Binge. Escape.

Källa: I deleted my social media apps because they were turning me into an idiot | Technology | The Guardian

Dear Europe

Dear Europe

Dear Europe

 

Dear Europe is a collaborative video about the upcoming European elections and how lessons gleaned from Brexit and Trump, might relate. The piece was made by artists who call the US and the UK home. Turn on closed captions for French, Dutch and German and Italian!

Our hope was to impress upon our friends in Europe that the future is written by those who vote.

dearEU.com

DIRECTOR
Erica Gorochow

ARTISTS (IN ORDER OF APPEARANCE)
Alexandra Lund
Allen Laseter
Marie-Margaux Tsakiri-Scanatovits
Pablo Lozano
Johnny Kelly (Design)
Terra Henderson
Kyle Strope
Ege Soyuer
Nick Petley
Joe Donaldson
Jay Quercia
Brian Gossett (Design)
Louis Wesolowsky (Animation)
Freddy Arenas
Thea Glad
Lana Simanenkova
Yukai Du
Miguel Jiron
Bee Grandinetti
Damien Correll (Design)
Adam Grabowski (Animation)
Robin Davey

MUSIC + SOUND DESIGN
Upright T-Rex Music

SCRIPT
Erica Gorochow

Skapa fokuspunkter i dina bilder

Skapa fokuspunkter i dina bilder

Skapa fokuspunkter i dina bilder

Med Photo Blur FX så kan du skapa en skapa fokuspunkt i dina bilder medan du gör allt omgivande suddigt.

Gratis idag 14/3

Photo Blur FX is the complete solution for applying blur and focus effects to your photos. Designed to satisfy the needs of both amateur and professional photographers and featuring an impressive set of blur and focus effects, Photo Blur FX gives you unlimited creative freedom when it comes to photo blur editing. But here is what Photo Blur FX has to offer:

* Apply the following blur effects to your photo:

– Gaussian Blur (blurs your entire photo using the Gaussian blur algorithm)
– Motion Blur (gives your photo a dynamic look)
– Zoom Blur (applies a lens zoom effect in the center of your photo)
– Circle Blur (blurs a certain circular area of your photo)

* Apply the following focus effects to your photo:

– Tilt Shift Blur (blurs the top and lower regions of your photo bringing the center into focus)
– Focus Blur (blurs your entire photo except a certain area that will be brought into focus)

* Resize your photo using percents or pixels
* Supported image formats: JPG, PNG, TIFF, GIF and BMP

So purchase Photo Blur FX today and bring your photos into focus.

Photo Blur FX

Faktaresistenta behövs inte att balansens skull

Faktaresistenta behövs inte att balansens skull

Faktaresistenta behövs inte att balansens skull

Ett debattprogram, ett ämne och inbjudna är faktaresistenta mytspridare som ska skapa balans. På andra sidan sitter forskare, vetenskapsmän/kvinnor som ska försvara vad vi nog ändå rent objektivt får betrakta som fakta.

Ämnet kan vara bantning, kost, vaccinering eller något annat där bloggare, tyckare och talespersoner släpps fram för att lansera sina egna myter. De har ingenting som stöder deras påståenden mer än känslomässiga argument och det de säger sig ha läst, på nätet.

All beprövad vetenskap motsäger deras myter och påhitt men ändå ska de finnas med – för balansen skull.

Behövs inte

Det behövs ingen balans såvida vi inte tycker att vi ska släppa fram faktaresistenta förnekare. Någonstans måste vi nämligen bestämma oss för om vi ska tro på en forskare som plockat fram ett underlag, sammanställt det, dragit slutsatser och sedan låtit allt arbete utmanas, granskas och gås igenom på det sätt som snart sagt alla forskningsrapporter, tester och avhandlingar kan läsas, studera och kontrolleras.

För det är så det går till. Forskare gör tester, redovisar allt arbete och redovisar sina slutsatser och styrker sina teorier. Det bör också påpekas att ordet teori i detta sammanhang inte är något slags alternativ tes, sanning eller gissning. En vetenskaplig teori är något mycket mer. Det är det vi vet, det vi tror oss kunna vara säkra på att det stämmer utifrån alla tillgängliga fakta.

Det är inget fritt känslomässigt tyckande.

Motpoler

För debattens skull så kan naturligtvis mytbildare och faktaförnekare bjudas in men då ska de också ställas till svars och få svara på granskande frågor av precis samma skäl som att forskarna också ska ställas mot väggen.

När Studio 1 bjuder in en vaccinmotståndare och låter henne i det närmaste oemotsagd får lansera den ena dumheten efter den andra så handlar det inte om balans. Då handlar det om en journalistiskt dikeskörning.