Så raderar du prenumerade kalendrar i iOS 10

Så raderar du prenumerade kalendrar i iOS 10

En gång i tiden så hittade du funktionen direkt under kalendrar i Kalender. Av outgrundlig anledning beslöt Apple att helt sonika flytta på funktionen och lägga den under inställningar istället.

Nu hittar du dina prenumererade kalendrar i Inställningar, Kalender och sedan rätt konto. Här finns också möjligheten att radera en prenumererad kalender.

Röra

Överhuvudtaget så är hanteringen av prenumererade kalendrar i iOS en duktig röra. För att slå på en kalender så skriver du in adressen i Safari eller klickar på en länk i Safari. Det finns ingenstanns där du kan skriva in motsvarande information i Kalender.

När Apple sedan flyttar en så viktig funktion som Radera från Kalendern, där den legat i flera versioner av iOS till Inställningar så spär det på förvirringen.

 

Missa inte Mackens nya fråga om Apple Watch!
Share This