Högt betalade ingenjörer lämnar Googles bilprojekt

Högt betalade ingenjörer lämnar Googles bilprojekt

För att kunna värva nyckelpersoner till sitt bilprojekt så lockade Google med ett bonussystem som bygger på hur mycket hela projektet anses vara värt. När bonusarna sedan började att betalas ut så slutade flera av de anställda. De tog de mycket stora summorna pengar och gick vidare.

Bonusarna var mycket stora och de växte vartefter bilprojektet växte och i slutet av 2015 så fanns det flera av de anställda som konstaterade att de var praktiskt taget ekonomiskt oberoende. De valde att ta ut sina pengar och gick sedan vidare till andra projekt.

For the past year, Google’s car project has been a talent sieve, thanks to leadership changes, strategy doubts, new startup dreams and rivals luring self-driving technology experts. Another force pushing people out? Money. A lot of it.

Early staffers had an unusual compensation system that awarded supersized payouts based on the project’s value. By late 2015, the numbers were so big that several veteran members didn’t need the job security anymore, making them more open to other opportunities, according to people familiar with the situation. Two people called it “F-you money.”

Fuck-You Money, ger dig möjligheten att helt enkelt be de flesta dra på helvete. Du kan göra det du vill, skapa det du vill och gå vidare till det projekt du vill och det är precis det många av Googles anställda gjorde.

Bloomberg

Mål

Google hade också satt upp olika mål och avstämningspunkter under projektet och när fungerande, automatiska självstyrande bilar började att testas så hade ett av de viktigaste målen nåtts. Projektet värderades och bonusarna blev så stora att det började att framföras klagomål över kostnaderna från Googles ledning.