Det du behöver veta om Apples nya filsystem

Det du behöver veta om Apples nya filsystem

Det du behöver veta om Apples nya filsystem

Från och med iOS 10.3 så byter Apple filsystem i iOS och går över till AFPS , ett helt nytt filsystem. Tanken är att AFPS ska ersätta gamla HFS+ under året och för de allra flesta av oss så kommer övergången gå omärkligt och utan krångel.

Det nya filsystemet lanserades i samband med WWDC i somras och det finns en macOS Sierra som har stöd för AFPS men ännu så har det nya filsystemet inte lanserats i en skarp version – den kommer för macOS under året.

Varför AFPS?

Det finns flera skäl. Det viktigaste är att HFPS+ lanserades i slutet av 1990-talet, för snart 20 år sedan och sedan dess så har SSD och mängder av andra tillbehör och funktioner lanserats. Nya AFPS är bättre anpassat för dagens moderna hårddiskar och och SSD. AFPS är också bättre anpassat för Apples alla olika enheter och plattformar.

AFPS är också anpassat för att hämta rätt data vid rätt tillfälle vilket gör att även om AFPS inte de facto är snabbare så kommer du att uppleva att det är snabbare än HFPS+. Det handlar om att AFPS prioriterar start av program och datainhämtning – något du som använder märker.

Kloning

AFPS kommer också att ha stöd för bättre och kraftfullare kryptering i kombination med snapshot-funktion och klonings-funktion. 

Snapshots är snabbkopior vilket betyder att du ska kunna backa tillbaka exempelvis före en uppdatering. Kloning är kopiering – snabbare, enklare och mer exakt kopiering.

När kommer AFPS?

I den senaste betaversionen av iOS, 10.3, så används AFPS och en gissning är att filsystemet behålls även i den skarpa versionen. Det i sin tur betyder att nästa version av macOS förmodligen också kommer att ha AFPS och som sagt för de allra flesta användare kommer bytet att göras helt omärkbart. Det gäller även när du uppdaterar till nästa version av iOS. Gamla HFPS+ byts ut, allt innehåll konverteras och sedan kör du AFPS.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.