Trump hotar friheten på nätet

Trump hotar friheten på nätet

Electronical Frontier Foundation varnar för att Donald Trump hotar friheten på nätet och att flera av hans utnämningar är tydliga indikationer på att under hans administration så kommer kampen för ett öppet nät att bli ännu viktigare.

Donald Trump själv hamnade snabbt på kollisionskurs med praktiskt taget hela Silicon Valley i striden mellan FBI och Apple. Han manade till bojkott av Apple om inte Apple gick myndigheterna till mötes och utvecklade en specialversion av iOS som skulle användas för att låsa upp en iPhone som var aktuellt i utredningen av terroristdådet i San Bernadino, USA.

Utnämningarna

Flera av utnämningarna i den tillträdande administrationen har fått EFF att befara att gällande regler och policies kan komma att omprövas.

“Our goal is to rally everyone who makes digital tools and services to this important cause: protect your technology and networks from censorship and government surveillance,” said EFF Activism Director Rainey Reitman. “The Internet was created to connect and empower people around the world. We cannot let it be conscripted into a tool of oppression. But if we are going to protect the Internet, we need a lot of help. Wired has been looking to the technological future for over two decades, and its readers have the skills we need.”

EFF går nu ut i en kampanj riktad där användare uppmanas att kryptera sin kommunikation, radera sin loggfiler och slåss för fri- och rättigheter i dom stol om så behövs.

EFF

Fotnot: Jag är medlem i EFF och stöder deras arbete för ett fritt och öppet nät.