Nederlag för staten - operatörer kan inte tvingas att lagra trafikdata

Nederlag för staten – operatörer kan inte tvingas att lagra trafikdata

Svenska staten har förlorat den första ronden gällande kravet att lagra trafikdata i EU-domstolen. De svenska reglerna är för generella och inte förenliga med EU-rätten slår domstolen fast.

Striden startade våren 2014 då Tele2 slutade med att lagra trafikdata. Svenska staten kräver att operatörer lagrar trafikdata i minst sex månader och efter att ärendet förts vidare till kammarrätten så landade det på EU-domstolens bord. Idag kom ett förhandsbesked och det är ett nederlag för svenska staten. De svenska reglerna strider mot EU-förordningen och är för generella säger domstolen.

EU-domen