Här är Nordkoreas surfplatta, Woolim

Här är Nordkoreas surfplatta, Woolim

Här är Nordkoreas surfplatta Woolim. En surfplatta med bara godkända appar och som gör en skärmbild av vad du gör så att regimen kan hålla koll på dig. Surfplattan skickar också data till centrala servrar så att du inte gör något olämpligt.

Du kan inte heller öppna vilka filer som helst, bara filer som granskat och godkänts av den stenhårda diktaturen. Det är bara filer som producerats på surfplattan och filer som har en nyckelsignatur som kan öppnas.

Propagandaredskap

Plattan är, precis som Nordkoreas eget operativsystem, Redstar OS, ett propagandaredskap för diktaturen. Apparna innehåller information till medborgarna om hur de ska leva sina liv i enlighet med regimens regelverk och godkända filer är information om vad du får och inte får göra.

The tablet only allows specific files to be used or played: users cannot just load whatever they want onto the device.

“This goes for all of the files; it even goes for HTML files and for text files,” Grunow said. When a user tries to open a file, the tablet will check the file’s cryptographic signature; unless it was a file generated by the tablet itself—such as a photograph the user took—or a file sanctioned by the government, it simply won’t open. Grunow demonstrated this for Motherboard by trying to open a third-party .APK file on the device, with no success.

Motherboard