Facebook har ett problem med sitt varumärke

Facebook har ett problem med sitt varumärke

Facebook har ett problem med sitt varumärke

Facebook förknippas ofta med censur och hamnar ofta i fokus för sådana debatter visar en ny undersökning och sammanställning gjord av Electronical Frontier Foundation, EFF, och onlinecensorship.org.

Underlaget till rapporten är åtta månaders insamlande av artiklar och nyheter i olika sociala medier.

This report covers eight months of user-sourced data gathered between March 2016 and October 2016 about six prominent social media platforms. Onlinecensorship.org seeks to encourage social media companies to operate with greater transparency and ac- countability toward their users as they make decisions that regu- late speech.

Enligt rapporten så handlar 74 procent av alla rapporter om Facebook vilket gör att den stoa sociala mediatjänsten ofta förknippas med censur och information som plockas bort.

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.